ΣΙΓΑΛΑ ΦΩΤΗΣ - ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΝΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗ 12 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
ΤΗΛ.: 210 4922306
ΤΗΛ. - ΦΑΞ: 210 4252753
ΚΙΝΗΤΑ: 6944 175033 & 6989 408040
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
e-mail:sigalmetaloplast@gmail.com